(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2023
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 30.12.13
Snaha postupně opravit všechny sakrální památky v obci Brtníky má několik důvodů - jednak zkrášlit okolí, podpořit místní pospolitost, ale zároveň i vytvořit základ pro naučnou stezku - "Po sakrálních památkách v obci Brtníky".

Při studiu místopisu a dějin obce jsme totiž zjistili pozoruhodný fenomén - počet sakrálních památek a jejich koncentrace je zcela mimořádná (i v kontextu celé republiky). V obci je vybudována křížová cesta (jedna z nejstarších ve výběžku) dokonce se dvěma kaplemi (což je unitkát), obec se mohla pyšnit hned 4 sochami J. Nepomuckého (nyní z valné části zničenými), více než desítkou muk, kostelem (nyní zničeným), několika velmi starými statuemi (většinou trojičního původu), přičemž Bratrstvo Nejsvětější Trojice, hlavní iniciátor vztyčování statuí, vyvíjelo činnost v Brtníkách již v hlubokém středověku. Nemůžeme nevzpomenout ani na prastarou babu - smírčí kříž před domem č.p. 266, zcela nejasného stáří.

Myšlenka zřídit naučnou stezku s popisem památek, umístěním v krajině a průvodcem je tak podle našeho názoru zcela na místě. Věříme, že získáme podporu obce a její souhlas při umisťování ukazatelů a informačních panelů.
Odkazy