(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2023
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 8.04.14
Díky podpoře místních nadšenců se nám podařilo získat fotodokumentaci původní podoby vrcholové sochy významné místní
památky - a to mariánské stuatue s vrcholovou sochou Piety, která jako jedna ze dvou památek v Brtníkách je chráněna
zákonem jako kulturní památka. Na základě této dokumentace ve spolupráci s obcí a odborníky chceme realizovat projekt obnovy a opravy
statue do její dřívější krásy.

Pokud i vy chcete přispět na obnovu, můžete své dary vložit na náš účet 107-6806490237/0100 u Komerční banky, a.s.
s tím, že vám na vaši žádost obratem zašleme darovací smlouvu.

Foto níže dokumentují původní stav a současný stav (bez vrcholové sochy Piety).
Odkazy