(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2023
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 13.11.2014

Ve spolupráci s obcí Staré Křečany připravujeme obnovu jedné z nejvýznamnějších památek v obci Brtníky, a to statue – pilíře se sochou Panny Marie Bolestné (Piety), socha byla bohužel v minulosti odcizena. Statue je v majetku obce Staré Křečany.

Popis/historie
Statue se nachází v severní části obce při staré cestě do Křečan, nedaleko domu č.p. 247. Pilíř je zhotoven kvalitního jemnozrnného pískovce šedé barvy. Povrch pilíře v současnosti zobrazuje reliefy nástrojů umučení Páně, jak vrcholová socha, tak zobrazení v hlavici chybí (patrně evangelisté malovaní na plechu). Autor statue je neznámý, jedná se však o velmi kvalitní sochařskou práci. Dle soupisu sakrálních památek z roku 1835 nechali tuto památku vztyčit obchodní cestující Hans Georg Pohl a Hans Christoph Roessler v roce 1717. V uvedeném soupisu je památka popsána takto: „na kamenném podstavci dlouhý čtyřboký kámen, na kterém je umístěna socha Matky Boží Bolestné zhotovená z kamene. Na 4 stranách horní římsy jsou znázorněni 4 evangelisté...“ Dle záznamů byl pilíř opětovně osazen v roce 1893. V brtnické farní knize se uvádí, že „dne 28. Září 1893 byla slavnostně posvěcena nově postavená socha Matky Boží Bolestné, která dlouhou dobu nacházela se ve výměnkářské světnici sedláka Joahnna Hesseho (Wolfbauera). Byla vynesena v procesí, načež důstojný p. farář Aloys May měl příslušnou promluvu; od té doby se o prosebných dnech chodí k této soše a modlí se několik Otčenášů.“

Stav
Současný stav přiznává desetiletí, kdy památka nebyla opravována a ani o ni nebylo nijak pečováno, a to navzdory tomu (nebo právě proto?), že Národní památkový úřad ji eviduje jako jednu z mála kulturních památek v Brtníkách. Jinými slovy statue je v dezolátním stavu, porostlá invazivními mikroorganismy, veškeré zcizitelné ozdoby byly zničeny a ukradeny.

Cíl
Naším cílem je vrátit statui co možná nejlepe původní vzhled a krásu. Za tím účelem jsme nechali vypracovat restaurátorský záměr. Vlastní obnovu by pak provedl místní autorizovaný restaurátor. Předpokládáme a doufáme, že obnova potrvá téměř celý rok 2015 a že budeme schopni ve výroční den znovu vztyčit sochu Piety a dokončit rekonstrukci.

PRO ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ CELÉ AKCE BYCHOM CHTĚLI POPROSIT VŠECHNY, KTERÝM NENÍ OSUD DĚDICTVÍ LHOSTEJNÝ, O PŘÍSPĚVEK - FINANČNÍ DAR, KTERÝ LZE POUKÁZAT NA NÁŠ ÚČET. OBRATEM VÁM ZAŠLEME DAROVACÍ SMLOUVU.

Několik fotografií k dokumentaci stavu uvedeno níže:
Odkazy