(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2023
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 30.11.2014

V překvapivě vysokém počtu se místní i přespolmí sešlí u vánočního stromu, po zahřátí čajem, ochutnávce perníčků a svařeného vína byl strom slavnostně rozsvícen, což se kupodivu podařilo na první pokus.

Až z Prahy a pouze pro tuto událost přijel na naše pozvání pan M. Davídek, pastorační vikář z Diecéze litoměřické, který našemu vánočnímu stromu požehnal. Za svitu svíček jsme vystoupali novým schodištěm s krásnou kovanou bránou ke kapli, kde úderem sedmé hodiny byl zahájen skvělý koncert pěveckého sboru. V jeho průběhu pak pan vikář požehnal obnovené kapli a přednesl krátkou řeč o historii a původu vánočních svátků a adventu vůbec.

Za to, že se podařilo všechny akce provést patří náš dík všem, kteří se přičinili, zejména pak:

- starostovi obce a obci Staré Křečany
- spolku místních hasičů
- Mikulášovickému pěveckému sboru
- Domovu pro osoby se zdravotním postižením
- místnímu kováři za krásnou bránu ke schodišti
a dalším.


Níže několik foto z akce. Pěkné fotografie za akce jsou k vidění na webu spřáteleného spolku NasKopec
zde
Odkazy