(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2023
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 11.01.2015

Díky podpoře a úsilí starosty obce se podařilo zajistit pravomocný souhlas příslušných úřadů s obnovou památky mimořádného významu - sloupu s Pietou v serverní části Brtníků.

V současné době připravujeme smlouvu s restarátorem, který byl vybrán pro provedení opravy a pro vysekání nové vrcholové sochy (Piety). Předpokládáme, že by restaurátorské práce mohly být dokončeny v létě 2015. Na podzim pak chceme zorganizovat slavnost související s obnovou díla.

Pokud i vy chcete pomoci obnově, můžete tak učinit finančním darem na účet našeho sdružení. I symbolická pomoc je vítána. Nejen, že přispěje k opravě, ale, co je důležitější, prokáže, že osud dědictví našich předků není současníkům lhostejný.107-6806490237/0100 KOMERČNÍ BANKA, a.sDěkujeme.
Odkazy