(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2024
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 28.11.2015


Vánoční strom

Včera nám počasí přálo a rozvícení vánočního stromu se myslíme povedlo.
Stromu na naši prosbu požehnal pan vikář Davídek, R.D. Mgr. z Diecéze
litoměřické a taktéž držel slovo v Kapli Nejsvětější Trojice, kam jsme se
pomalým průvodem přesunuli a kde nám pěvci z Mikulášovic zazpívali díla
starých mistrů.

Několik fotografií z akce níže.
Odkazy