(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2023
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 27.08.2016


Svěcení Brtnického zvonu

Dne 27.8.2016 jsme slavnostně vysvětili nový zvon pro kapli Nejsvětější Trojice. Byli jsme překvapeni, kolik se akce zúčastnilo osob a s jakým zájmem jsme se setkali. Doufáme, že to znamená rostoucí zájem místních i přespolních o kultivaci veřejného prostoru. Chtěli bychom tímto poděkovat mns. generálnímu vikáři Litoměřické diecéze Martinu Davidkovi za ochotu a perfektní organizaci procesu svěcení a invokace nového zvonu, dále firmě Šeda za dodání zvonu a instalaci, obci Staré Křečany za pomoc s organizací, panu Lajblovi za zajištění občerstvení a všem ostatním místním i přespolním, kteří svými dary či pomocí přispěli k úspěšné realizaci celého akce. Doufáme, že se nový Brtnický zvon stane symbolem lepší budoucnosti Brtníků.

Níže uvedené foto dokumentují průběh akce.
Odkazy