(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2024
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 29.11.2016


Slavnost rozsvícení vánočního stromu a požehnání novému betlému

Již potřetí náš spolek zorganizoval v Brtníkách slavnost rozvícení vánočního stromu, aby tak připoměl všem místním i přespolním staré tradice adventu. Tentokrát byl zpěv místních pěvců proveden v obnoveném areálu křížové cesty, do jehož kaplí náš spolek daroval nový betlém a novou sochu Piety (v kapli Božího Hrobu).

Jako předchozí roky požehnal generální vikář mns. M. Davídek vánočnímu stromu a zároveň požehnal novému betlému, který je umístěn v kapli Nejsvětější Trojice. Nový betlém s velikou pílí a mimořádným umem a bez nároku na odměnu zhotovila paní Blanka, členka našeho spolku a místní rodačka, sochu pak zhotovil restaurátor pan Kubišta. Účast byla početná, více než 100 diváků.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na zdaru akce podíleli, jmenovitě pak obci Staré Křečany a panu starostovi, mns. M. Davídkovi, že vážil noční cestu do bohem zapomenutého kraje, panu Pavlovi z hospody u Krkovičky za zajištění občerstvení bez nároku na odměnu, panu Liborovi za zapůjčení ozvučení a též místnímu sboru pěvců, který nezistně vytvořil neopakovatelnou atmosféru adventu, a všem dalším, kteří pomohli s výzdobou, úklidem a přípravou akce.

Průběžně budeme doplňovat fotografie z akce (níže).
Odkazy