(C) Brtnický okrašlovací spolek ZEIDLER 2013-2023
Home
Historie obce
Naše činnost
Památky
Kalendář
O nás
Kontakt
Donation
Výzvy
Naše činnost -- 30.10.13
V půběhu října 2013 jsme dokončili opravu muk při původní cestě do Křečan. Poškozené pískovcové tělo bylo vyspraveno umělým pískovcem firmy Aqua z Prahy dle jejich metodických postupů. Tělo bylo šetrně zbaveno nečistot a biologických nánosů. Byl instalován litinový kříž s nápisem " Ad maiorem Dei gloriam restitui Anno Domini 2013", heslo to jesuitů pomáhající s rekatolizací kraje. Letopočet na zadní části kamenného těla (1768) přiznává barokní původ památky. Okolí bylo očištěno od náletu a sokl kříže byl vykopán z nánosu hlíny. Okolní stromy (jasan stepilý) dokládají svým vzrůstem dávný její původ. Foto níže dokumentují stav před a po opravě.
Odkazy